Posts

ASBs studenter repræsentant i et IT arbejdsudvalg

Jeg er blevet spurgt om jeg har lyst til at deltage i et arbejdsudvalg, hvor vi skal diskutere de fremtidige muligheder/ løsninger, der skal lette arbejdet for de studerende og lektorerne i deres dagligdag på Aarhus Universitet. For at få så mange foreslag og ideer med som overhovedet mulig, vil jeg meget gerne høre om I har lyst til at skrive jeres ideer og forslag her på min blog. Jeg tager alle forslag med til arbejdsudvalget.

De formål, som jeg er blevet oplyst om at arbejdsudvalget tager udgangspunkt i, er som følger:

1. Belyse forventninger til fremtidig services fra universitetet, herunder forventninger til lokale it-roller på institutter og fakulteter.
2. Belyse tanker om evt. barrierer for et mere tværgående samarbejde på IT-området.

Tanken er at der skal tænkes meget bredt ift information, tilgængelighed, projekter e-læring mm.

På forhånd tak for jeres kommentarer.