Reklame i din postkasse – lovlig spam eller?

Min postkasse ligner en eksploderet papir container hver gang posten har været forbi…og selvom jeg er flittig til at fjerne reklamerne kommer jeg ofte hjem til et papirshelvede uden lige. Et par gange har det været så mange reklamer og gratis aviser, at jeg har været nødsaget til at rive indholdet i stykker for at få det ud!

Derfor har jeg nu anskaffet mig en mærkat fra Post Danmark “Reklamer og gratis aviser Nej Tak“. Her var det så jeg tænkte…hvordan kan det være at man skal afmelde reklamerne – jeg er sikker på at jeg ikke har tilmeldt mig dem på noget tidspunkt. For mig at se er den form for reklame sammenlignelig med det spam jeg får i min e-mail indbakke. Reklamer i min postkasse, eller spam i min inbox, begge er til skade for miljøet på den ene eller anden måde, og begge er tidskrævende for mig som forbruger.

Kan det virkelig være rigtigt, at man selv aktivt skal afmelde reklamerne? Jeg har undersøgt sagen lidt nærmere og på Post Danmarks hjemmeside har de selv givet deres bud i det de i deres FAQ skriver: “

Din tilmelding betyder, at vi kan give besked til afsenderne om, hvor mange reklamer vi har brug for til omdeling. Vi kan så tilrettelægge en rute, hvor postbudene kun har det nødvendige antal reklamer med. Det sparer miljøet for et spild, og det gavner postbudenes arbejdsmiljø.

Det er Post Danmark, der tager imod tilmeldingerne og administrerer ordningerne for hele branchen. Vi er forpligtet til at give andre distributører information om, hvilken ordning din adresse er tilmeldt. Det sikrer, at alle omdelere retter sig efter dit ønske. (kilde: Post Danmark)

Svaret er interessant, idet det tager udgangspunkt i Post Danmarks og distrubutørerenes side af sagen. Dermed er spørgsmålet ikke blevet besvaret fra forbrugens side, hvor jeg i virkeligheden gerne vil vide hvorfor det overhovedet er nødvendig at tilmelde mig en “Nej tak”-ordning, når jeg ikke har tilmeldt mig postreklame i første omgang.

Ser man på alt den spam man modtager på ens e-mail, er der ikke stor forskel. Dog er det ene fysisk og det andet software, men begge dele er til stor gene når man ikke selv har bedt om det, og er nødt til at se det igennem for at være sikker på at der ikke ligger en mail og gemmer sig et sted imellem. Desuden er begge til belastning for miljøet, og i den tid man bruger på at komme af med skidtet igen. Hvordan er kan det så være at den ene er ulovlig, og den anden er lovlig. Burde fysisk postreklame ikke behandles på samme måde som som det spam der sendes til min e-mail? Personligt kan jeg ikke se den store forskel, og begge dele er generende for forbrugeren.

I lov om markedsføring, kan man i kapitel 1 §6, Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere, kan man i stk 1 læse:

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. (kilde: retsinformation.dk)

Desværre henvender §6 sig kun til elektronisk post, her synes jeg man burde tilføje ‘eller fysisk post‘, på den måde ville man vende hele scenariet således at man skulle have forbrugerne til at vælge at man gerne vil have reklame, og måske i stedet indføre et “Reklame – Ja tak” skilt, som man kunne klistre på ens postkasse.

3 replies
  1. Kim
    Kim says:

    Du har så ret! Jeg HADER reklamer i postkassen, og præcis som dig – har man ikke lige tømt postkassen i 2 dage så er den så propfyldt at man ikke kan komme i den. Og at få sit “Nej tak til reklame” er lidt af en affære jeg har nu bedt om at få et 2 gange af post DK men der er intet kommet – Måske kan de ikke aflevere de i min postkasse fordi den er overfyldt med reklamer!

  2. Joen K
    Joen K says:

    En anden ting du glemmer er at selv om man, som mig, har et nej tak til reklamer skilt får man stadigvæk reklamer! Ikke Reklamer hver lørdag men snedige Ninja reklamer gemt i trojansk hest ligende omslag fra Post Danmark selv. Ved det har været i operation X eller en af de programmer, hvor Post Danmark sagde det ikke var reklamer men men aktuelle informationer der var nødvendige for din omegn…Ih ja Post Danmark en reklame fra GAD er virkelig aktuel information fra min omegn!

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply