Master thesis: From brick to major – a case studie in LEGO of increased organizational learning through it-projects in a business intelligence perspective

Thesis abstract

In an interview with a project manager at LEGO Corporate IT (CIT) we were presented with a problem regarding project evaluation and how lessons learned from these evaluations never seems to establish themselves in the organization and their work with project management. With this problem as a foundation we widened the focus area to work with this problem:

How can LEGO by means of business intelligence establish increased organizational learning in their work with IT projects?

To answer this we set up five work questions:

 1. What is organizational learning?
 2. How is organizational learning connected to business intelligence?
 3. Which factors can influence the success of a BI project in LEGO’s work with IT projects?
 4. Which needs should a BI solution fulfill to deliver an improved decision support?
 5. What could a possible BI solution look like? Read more

IT ansvarlig i Hildebrandt & Brandi

Tak til Hildebrandt & Brandi for alt hvad jeg har lært og fået med mig.

Efter at have arbejdet for Hildebrandt & Brandi i to år, må jeg desværre sige farvel til en fantastisk arbejdsplads. Jeg har lært meget rigtig meget at at arbejde i et konsulent med høj fart, store ambitioner og mange opgaver. Her har jeg især lært at håndtere flere opgaver, prioritere og følge op på opgaver.

Jeg havde især fornøjelsen af at have en personlig mentor, Kasper Riis Petersen, som gav mig virkelig god personlig ledelse og input til hvordan jeg kunne håndtere og strukturer tilgangen til opgaver. Søren Brandi, Steen Hildebrandt, Anders Nørgaard og Henrik Andersen, samt alle konsulenterne har givet mig meget inspiration og redskaber til min personlige udvikling, problemhåndtering, og rollen som IT manager.

I Hildebrandt & Brandi havde jeg følgende ansvarsområder

 • Support
 • Problemløsning (proaktivt/reaktivt)
 • Leverandørhåndtering
 • Undervisning/workshops
 • IT-drift
 • Projekter
 • IT-strategi og budget

I Hildebrandt & Brandi var ansvarlig for indkøb, opsætning og valg af hardware som software samt løbende support for virksomhedens medarbejdere. Mine opgaver var varierende lige fra opsætning af nye medarbejderstationer, samt introduktion og undervisning, løbende personlig support, og til den årlige udarbejdelse af IT–budget og –strategi.

Min største opgave hos Hildebrandt & Brandi var at lave en migrering fra en privat hosted Sharepoint 2007 server til en hosted BPOS løsning hos Microsoft Online Service. Opgaven bestod i at fører data og brugere fra start til slut, inkludere deres ønsker, og undervise dem i anvende af Sharepoint, samt at strukturere SharePoint ud fra et brugerhensigtsmæssig perspektiv. Det vil sige at det var konsulenternes anvendelse der var i højsæde.

Hildebrandt & Brandi har kontorer i Aarhus, København og Faaborg med hovedparten af brugere i Aarhus. Hvorfor min base var i Aarhus, og størstedelen af supportopgaverne til København og Faaborg blev løst via fjernsupport.

Hildebrandt & Brandi rådgiver danske og internationale virksomheder indenfor strategisk ledelse og forandring. IT udgør et væsentligt arbejdsredskab i virksomheden, og som IT ansvarlig var jeg med til at spille en væsentlig rolle for medarbejderne i virksomheden.

ASBs studenter repræsentant i et IT arbejdsudvalg

Jeg er blevet spurgt om jeg har lyst til at deltage i et arbejdsudvalg, hvor vi skal diskutere de fremtidige muligheder/ løsninger, der skal lette arbejdet for de studerende og lektorerne i deres dagligdag på Aarhus Universitet. For at få så mange foreslag og ideer med som overhovedet mulig, vil jeg meget gerne høre om I har lyst til at skrive jeres ideer og forslag her på min blog. Jeg tager alle forslag med til arbejdsudvalget.

De formål, som jeg er blevet oplyst om at arbejdsudvalget tager udgangspunkt i, er som følger:

1. Belyse forventninger til fremtidig services fra universitetet, herunder forventninger til lokale it-roller på institutter og fakulteter.
2. Belyse tanker om evt. barrierer for et mere tværgående samarbejde på IT-området.

Tanken er at der skal tænkes meget bredt ift information, tilgængelighed, projekter e-læring mm.

På forhånd tak for jeres kommentarer.

Reklame i din postkasse – lovlig spam eller?

Min postkasse ligner en eksploderet papir container hver gang posten har været forbi…og selvom jeg er flittig til at fjerne reklamerne kommer jeg ofte hjem til et papirshelvede uden lige. Et par gange har det været så mange reklamer og gratis aviser, at jeg har været nødsaget til at rive indholdet i stykker for at få det ud!

Derfor har jeg nu anskaffet mig en mærkat fra Post Danmark “Reklamer og gratis aviser Nej Tak“. Her var det så jeg tænkte…hvordan kan det være at man skal afmelde reklamerne – jeg er sikker på at jeg ikke har tilmeldt mig dem på noget tidspunkt. For mig at se er den form for reklame sammenlignelig med det spam jeg får i min e-mail indbakke. Reklamer i min postkasse, eller spam i min inbox, begge er til skade for miljøet på den ene eller anden måde, og begge er tidskrævende for mig som forbruger.

Kan det virkelig være rigtigt, at man selv aktivt skal afmelde reklamerne? Jeg har undersøgt sagen lidt nærmere og på Post Danmarks hjemmeside Read more